GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

Hotline: 0978.17.17.61
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ
Ngày đăng: 14/04/2022 10:45 PM

  Giấy phép môi trường là gì? Doanh nghiệp nào thuộc đối tượng thực hiện?  Khi nào thì Doanh nghiệp cần thực hiện hồ sơ xin Giấy phép?

  A.      ĐỊNH NGHĨA

  Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. (Có thể nó là thay thế cho Giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải,… của doanh nghiệp)

  giay-phep-moi-truong

  B.      ĐỐI TƯỢNG

  1, Doanh nghiệp thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quyđịnh về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

  2, Doanh nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1.

  3, Đối tượng quy định tại khoản 1 thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

  C.      THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP

  a)      07 năm đối với Doanh nghiệp thuộc nhóm I và Doanh nghiệp đã hoạt động trước khi Luật môi trường 2020 có hiệu lực có tiêu chí như nhóm I.

  b)      10 năm đối với doanh nghiệp không thuộc mục a

  Lưu ý: Thời hạn giấy phép có thể ngắn hơn mục a, b nêu trên theo đề nghị của Doanh nghiệp

  giay-phep-moi-truong

  D.     THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT VÀ THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  Căn cứ theo điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, thẩm quyền cấp giấy phép là một trong những cơ quan sau

  a)      Bộ Tài nguyên và Môi trường: Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ và đứng hồ sơ

  b)      Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ và đứng hồ sơ

  c)      Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ và đứng hồ sơ

  d)      Ủy ban nhân dân cấp huyện: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ và đứng hồ sơ

  E.      THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP

  a)      Trước khi thực hiện vận hành thử nghiệm công trình BVMT đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

  b)      Doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật BVMT 2020.

  c)      Doanh nghiệp đang thực hiện vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường có thể lựa chọn tiếp tục vận hành sau đó thực hiện giấy phép môi trường hoặc ngưng vận hành để thực hiện giấy phép môi trường trước.

  d)      Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực. Đối với Doanh nghiệp có các giấy phép thành phần sẽ tiếp tục sử dụng trong 05 năm.

  Chi tiết về thời gian Doanh nghiệp bắt đầu thực hiên giấy phép môi trường tại ĐIều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP

  giay-phep-moi-truong

  F.       CẤP ĐỔI, ĐIỂU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  a)      Cấp đổi đối với việt thay đổi tên của Doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung khác quy định trong giấy phép.

  b)      Điều chỉnh giấy phép khi thay đổi nội dung cấp giấy phép trước đó.

  c)      Cấp lại giấy phép khi:

  1.       Giấp phép sắp hết hạn phải gia hạn trước 06 tháng

  2.       Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ không thuộc đối tượng làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thực hiện giấy phép trước khi việc thực hiện thay đổi, tăng được triển khải.

  3.       Phát sinh thêm nguồn, thông số, tăng lưu lượng ô nhiễm (nước thải, khi thải, bụi). Thay đổi nguồn tiếp nhận, phương thức xả thải vào nguồn nước

  Lưu ý: Thời hạn cấp lại giấy phép môi trường không quá 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, không quá 20 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  G.      PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  a)      Doanh nghiệp thuộc nhóm I: 50 triệu đồng/giấy phép.

  b)      Doanh nghiệp thuộc nhớm II, hoặc nằm trên địa bàn 2 tỉnh, hoặc vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính:  45 triệu đồng/giấy phép.

  c)      Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: 15 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở.

  Trên là nội dung tóm tắt ngắn gọn một phần về liên quan đến Giấy phép môi trường, để nắm rõ và biết thêm về một số thuật ngữ liên qua vui lòng truy cập vào đây.

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Văn phòng: Số B8-28, Khu đô thị Ecohome 2, EcoLakes Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

  ĐT: (0274) 3 801 404

  Hotline: 0978.17.17.61 / 0979.389.200

  Email: eucpack@gmail.com

  Website: congtymoitruong.com.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200