NHỮNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN DOANH NGHIỆP CẦN CÓ

Hotline: 0978.17.17.61
NHỮNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN DOANH NGHIỆP CẦN CÓ
Ngày đăng: 18/03/2023 11:55 AM

  Ngày 01/01/2022 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Từ năm 2022 các nghị định, thông tư theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó các Nghị định thông tư theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ được thi hành đồng nghĩa với việc sẽ có sự thay đổi về thủ tục hồ sơ môi trường. Các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có hồ sơ môi trường trước và trong thời gian hoạt động. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ Luật về môi trường vì vậy rất nhiều trường hợp bị xử phạt khi đi vào hoạt động. Vì vậy EUC PACK gửi đến các doanh nghiệp những loại hồ cần thiết trước và sau khi hoạt động.

  1. Đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

  Giấy tờ đầu tiên khi doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động cần có:

  1.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  1.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài)

  1.3. Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chi nhánh (Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Còn địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể).

  1.4. Đánh giá tác động môi trường

  Đánh giá tác động là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

  Đối tượng thực hiện: dự án đầu tư nhóm I quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nhóm II quy định tại điểm c, d, đ và e Khoản 4, Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

  1.5. Giấy phép môi trường

  Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể khi chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định

  Đối với 07 loại giấy phép môi trường thành phần sẽ được gộp thành 01 loại giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

  - Giấy phép xả thải vào nguồn nước

  - Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

  - Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

  - Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  - Giấy phép xả khí thải công nghiệp

  - Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

  - Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

  1.6. Đăng ký môi trường

  Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

  Đối tượng thực hiện đăng ký môi trường (Khoản 1, Điều 49, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020:

  - Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

  - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

  2. Đối với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

  Khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực khi các giấy phép thành phần hết hạn hoặc có sự thay đổi về sản xuất như công nghệ, công suất, … bắt buộc phải thực hiện làm hồ sơ như trên.

  2.1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm

  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm tổng hợp nội dung của các báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Đối tượng thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường (theo Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT): chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải; chất thải, khí thải.

  Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ trường.

  2.2. Quan trắc môi trường lao động

  Quan trắc môi trường lao động là là việc tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường từ các yếu tố môi trường lao động tại các vị trí làm việc của người lao động, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe của người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.     

  Đối tượng thực hiện quan trắc môi trường lao động: theo quy định tất cả các doanh nghiệp có sử dụng người lao động trong quá trình kinh doanh đều phải thực hiện quan trắc lao động, bất kể quy mô, ngành nghề, vốn đầu tư.

  Khi các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, … luôn cần phải có hồ sơ môi trường. Để có thể nắm rõ cũng như tuân thủ theo các quy định nhà nước hãy lựa chọn đơn vị tư vấn môi trường uy tín có kinh nghiệm để được hướng dẫn các thủ tục.

  EUC PACK là một trong những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực môi trường về thủ tục hồ sơ môi trường, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp, …. Vui lòng liên hệ đến hotline 0978 71 71 61 / 0979 389 200 để tư tư vấn, hỗ trợ

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Văn Phòng: Số B8-28, Khu đô thị Ecohome 2, EcoLakes Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương

  ĐT: (0274) 3 801 404

  Hotline: 0978 17 17 61 / 0979 389 200

  E-mail: eucpack@gmail.com

  Website: www.congtymoitruong.com.vn

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200