Quan trắc môi trường

Hotline: 0978.17.17.61
Quan trắc môi trường

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Ngày đăng: 04:28 PM 13/03/2023
Ô nhiễm môi trường đất đang là một chủ đề nóng và đáng báo động ở trên toàn thế giới. Đất bị ô nhiễm bắt nguồn từ rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần rất nhiều những biện pháp khác nhau để giảm thiểu và hạn chế ô nhiễm môi trường đất.

Dựa vào đâu để xác định khi nào cần quan trắc tự động liên tục hay định kỳ

Ngày đăng: 02:51 PM 09/03/2023
Các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hay tự động, liên tục khi nào? Bài viết dưới đây giúp các công ty, doanh nghiệp nắm rõ được thông tin nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp cũng như môi trường xung quanh.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Ngày đăng: 12:28 PM 09/03/2023
Quan trắc môi trường được xem là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong các công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Quan trắc môi trường là thường xuyên giám sát, theo dõi số lượng, diễn biến, thực trang của các nguồn tác động tiêu cực của doanh nghiệp đến môi trường. Tầm quan trọng của quan trắc môi trường định kỳ là quá trình thực hiện sau khi các dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi cụ thể những tác động trong quá trình hoạt động và đưa ra những đề xuất bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200