HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 05:15 PM 07/03/2023
Căn cứ theo nhiều quy định mới trong năm 2022 thì dự án thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý bắt buộc phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải. Tuy nhiên có không ít dự án lại bỏ qua giai đoạn này khiến hệ thống vận hành bị trễ tiến độ hoặc ngưng không có ít dự án lại bỏ qua giai đoạn này khiến công trình vận hành bị trễ tiến độ hoặc ngưng vận hành vì chưa có sự cấp phép của cơ quan nhà nước. Vậy chủ dự án cần phải nắm rõ những gì để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất cũng như hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường?

Hoàn Thành ĐTM

Ngày đăng: 08:31 PM 03/04/2021
Khi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã được phê duyệt ĐTM thì sau khi đi hoàn thành xong các công trình xử lý và đã tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường như đã được cam kết trong báo cáo trước đó, tiếp theo doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất thì bắt buộc phải lập thêm Báo cáo hoàn thành ĐTM để nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt và xác nhận một lần nữa mới được phép đi vào hoạt động sản xuất.
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200