HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hoàn Thành ĐTM

Ngày đăng: 08:31 PM 03/04/2021
Khi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã được phê duyệt ĐTM thì sau khi đi hoàn thành xong các công trình xử lý và đã tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường như đã được cam kết trong báo cáo trước đó, tiếp theo doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất thì bắt buộc phải lập thêm Báo cáo hoàn thành ĐTM để nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt và xác nhận một lần nữa mới được phép đi vào hoạt động sản xuất.
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200