Quan trắc môi trường lao động

Hotline: 0978.17.17.61
Quan trắc môi trường lao động

TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 04:58 PM 16/03/2023
Môi trường lao động luôn tiềm ẩn các mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe và tai nạn thương tích.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI TIỀN GIANG

Ngày đăng: 03:21 PM 04/11/2021
Theo Thông tư 19/2011/TT-BYT và Nghị định 44/2016/NĐ-CP, các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh có trách nhiệm báo cáo tổng hợp công tác an toàn, vệ sinh lao động và các tình hình lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 01 lần/năm.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI LONG AN

Ngày đăng: 03:17 PM 04/11/2021
Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 02:50 PM 04/11/2021
Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Ngày đăng: 02:53 PM 04/11/2021
Quan trắc môi trường lao động là hoạt động bắt buộc, cần thực hiện thường niên theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ/CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, VSLĐ, về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn LĐ,HLAT,VSLĐ và quan trắc môi trường lao động.”

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 02:58 PM 04/11/2021
Quan trắc môi trường lao động là thực hiện đánh giá, đo đạc các yếu tố môi trường lao động và các yếu tố liên quan tới môi trường lao động nhằm so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Y tế để kết luận có đạt các tiêu chuẩn quy định hay không.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 09:57 PM 30/03/2021
Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200