Quan trắc môi trường lao động

Hotline: 0979 389 200
Quan trắc môi trường lao động

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 09:57 PM 30/03/2021
Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Zalo
Hotline