Tư vấn môi trường

Hotline: 0978.17.17.61
Tư vấn môi trường

NHỮNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN DOANH NGHIỆP CẦN CÓ

Ngày đăng: 11:55 AM 18/03/2023
Ngày 01/01/2022 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Từ năm 2022 các nghị định, thông tư theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó các Nghị định thông tư theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ được thi hành đồng nghĩa với việc sẽ có sự thay đổi về thủ tục hồ sơ môi trường. Các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có hồ sơ môi trường trước và trong thời gian hoạt động. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ Luật về môi trường vì vậy rất nhiều trường hợp bị xử phạt khi đi vào hoạt động. Vì vậy EUC PACK gửi đến các doanh nghiệp những loại hồ cần thiết trước và sau khi hoạt động.

LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Ngày đăng: 04:14 PM 14/03/2023
Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước là báo cáo về tình hình, hoạt động xả thải nước thải vào nguồn nước của doanh nghiệp theo nội dung giấy phép đã được cấp.

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Ngày đăng: 01:59 PM 14/03/2023
Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước quản lý đảm bảo tài nguyên nước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NƯỚC NGẦM)

Ngày đăng: 08:36 AM 14/03/2023
Báo cáo tình hình khai thác nước mặt, nước ngầm là một loại báo cáo về tình hình, khai thác, sử dụng nước mặt, nước ngầm của doanh nghiệp theo nội dung giấy phép đã được cấp. Thông qua báo cáo gửi về, cơ quan cấp phép sẽ có kế hoạch kiểm tra, quản lý, điều chỉnh cũng như đề xuất các vùng quy hoạch cấm, vùng hạn chế khai thác, vùng phải đăng ký khai thác nước ngầm nhằm hạn chế sự suy giảm, hạ thấp mực nước cũng như giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước dưới đất gây nguy cơ sụt lún, sạt lở,…

MỨC XỬ PHẠT KHI KHÔNG THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 01:38 PM 13/03/2023
Trước tình trạng ô nhiễm đáng báo động như hiện nay, chính phủ ta rất đề cao công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, ngoài các trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường, chính phủ còn ban hành hình thức xử phạt khi không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

MỨC XỬ PHẠT KHI XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN KHI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP

Ngày đăng: 11:38 AM 13/03/2023
Các hoạt động của cá nhân, tổ chức có xả nước thải nhưng chưa qua xử lý hoặc không được cấp xả thải vào nguồn nước sẽ bị xử phạt. Vậy những hành vi vi phạm nào tương ứng với mức xử phạt là bao nhiêu, bài viết dưới đây giúp các cá nhân, tổ chức nắm rõ được thông tin để thực hiện đúng Luật bảo vệ môi trường tránh bị xử phạt.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Ngày đăng: 04:51 PM 11/03/2023
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một trong những công cụ đã phát huy tác dụng đối với công tác quản lý môi trường của Việt Nam. Để phù hợp với tình hình thực tế phát triển ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chính sách mở cửa khuyến khích đầu tư phát triển, quy định về ĐTM đã được chỉnh sửa, có nhiều điểm mới và được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020.

MỨC PHẠT VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 04:26 PM 10/03/2023
Trường hợp khi không có hồ sơ môi trường, theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với các trường hợp không có giấy phép môi trường, ĐTM sẽ bị xử phạt như sau:

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 02:51 PM 10/03/2023
Bài trước chúng ta cùng tìm hiểu về Giấy phép môi trường cũng như một số thủ tục thời gian thực hiện GPMT. Nhưng khi đã có đủ các thủ tục pháp lý thì doanh nghiệp cần phải nộp cho cơ quan nào để được phê duyệt hồ sơ. Bài viết dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp nắm rõ về nơi có thẩm quyền xử lý và phê duyệt giấy phép môi trường
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200