Tư vấn môi trường

Hotline: 0978.17.17.61
Tư vấn môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

Ngày đăng: 10:45 PM 14/04/2022
Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. (Có thể nó là thay thế cho Giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải,… của doanh nghiệp)

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 10:57 PM 13/03/2022
Giấy phép môi trường được hiểu là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể khi chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 với nhiều quy định mới đáng chú ý.

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 08:13 PM 15/02/2022
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Bến Cát - Bình Dương. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Càng Long - Trà Vinh

Ngày đăng: 12:09 PM 11/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Càng Long - Trà Vinh. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cao Bằng - Cao Bằng

Ngày đăng: 12:07 PM 11/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cao Bằng - Cao Bằng. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cao Lãnh - Đồng Tháp

Ngày đăng: 12:06 PM 11/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cao Lãnh - Đồng Tháp. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cao Phong - Hòa Bình

Ngày đăng: 12:00 PM 11/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cao Phong - Hòa Bình. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cát Hải - Hải Phòng

Ngày đăng: 03:15 AM 09/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cát Hải - Hải Phòng. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cát Tiên - Lâm Đồng

Ngày đăng: 03:14 AM 09/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại . EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT tại Cầu Giấy - Hà Nội

Ngày đăng: 03:12 AM 09/11/2021
EUC PACK là đơn vị đã thực hiện nhiều Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cầu Giấy - Hà Nội. EUC PACK là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường, giấy phép xả thải, khai thác nước,...
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200