GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

Ngày đăng: 10:45 PM 14/04/2022
Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. (Có thể nó là thay thế cho Giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải,… của doanh nghiệp)

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 10:57 PM 13/03/2022
Giấy phép môi trường được hiểu là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành cho phép chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường cụ thể khi chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 với nhiều quy định mới đáng chú ý.
Zalo
Hotline

0978.17.17.610979.389.200