Hoàn Thành ĐTM

Hotline: 0978.17.17.61
Hoàn Thành ĐTM
Ngày đăng: 03/04/2021 08:31 PM

  Vận hành thử nghiệm & xác nhận hoàn thành ĐTM 

  Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường là gì?

  Đối với các dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ là “Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường” và “Báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường”. Sau khi được phê duyệt Báo cáo ĐTM và hoàn thiện giai đoạn xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý chất thải, Chủ dự án sẽ thực hiện công tác vận hành thử nghiệm các công trình BVMT song song với việc vận hành thử nghiệm nhà máy. Mục đích của việc vận hành thử nghiệm là để nhận biết được hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường mà mình đã lắp đặt và có kế hoạch điều chỉnh, sửa lỗi nếu chưa phù hợp. Đây là cũng giai đoạn quan trọng để Chủ dự án có thể thay đổi công nghệ xử lý chất thải phù hợp thực tế hơn so với những đề xuất trong Báo cáo ĐTM ban đầu. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, Chủ dự án có trách nhiệm báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Cơ quan phê duyệt ĐTM để được xác nhận, trước khi triển khai các bước tiếp theo.

  Dự án nào cần phải vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường? Điều kiện thực hiện?

  Các dự án thuộc cột (4) Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường khi bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm nhà máy.

  Các dự án chỉ được tiến hành vận hành thử nghiệm khi đã hoàn tất các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo ĐTM. Đối với các dự án thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục, Chủ dự án phải hoàn thiện việc công tác lắp đặt theo quy định.

  Công trình xử lý nào thì cần phải vận hành thử nghiệm?

  Dự án chỉ tiến hành vận hành thử nghiệm đối với các công trình xử lý khí thải, bụi, nước thải; không vận hành thử nghiệm đối với các công trình xử lý chất thải.

  Quy định về quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm?

  Quy định về lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

  Các dự án thuộc cột (4) Phụ lục II Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trước khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm trong vòng 30 ngày, phải thực hiện Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nộp cho Cơ quan phê duyệt ĐTM. Đối với các dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường thì phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường, sau đó thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt Báo cáo ĐTM.

  Căn cứ thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình BVMT?

  Hồ sơ cần thiết phải có để lập Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình BVMT?

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Đ/C: 85/26 Đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Hotline: 0979.389.200      Email: eucpack@gmail.com     web: congtymoitruong.com.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200