xử lý nước thải ngành gỗ

Hotline: 0978.17.17.61
xử lý nước thải ngành gỗ
Ngày đăng: 14/04/2022 10:03 PM

  Công trình: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH GỖ (NGÂM GỖ)
  Công suất: 3.000 m3/ngày đêm
  Địa điểm: KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Bình Phước

  xu-ly-nuoc-thai

  xu-ly-nuoc-thai

  xu-ly-nuoc-thai

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200