VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng: 07/03/2023 05:15 PM

  1. Đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm

  a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi;

  b) Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);

  c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng;

  d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);

  đ) Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật;

  e) Công trình xử lý chất thải của dự án mở rộng, nâng cao công suất nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường đã cấp;

  g) Công trình xử lý chất thải của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường;

  h) Công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã cấp.

  2. Đối tượng cần vận hành thử nghiệm 2022

  Dựa theo Điều 46 của Luật BVMT 2020 có quy định các công trình BVMT phải vận hành thử nghiệm, cụ thể

  Công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại

  Các dự án sau khi hoàn thành công trình BVMT và cấp GPMT thì phải vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải thải độc lập để đánh giá tính hiệu quả đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật

  3. Điều kiện vận hành thử nghiệm theo luật 2022

  Dựa theo quy định Khoản 2 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP có quy định

  Đối với dự án không phải lập ĐTM nhưng có giấy phép môi trường và công trình xử lý chất thải (trừ công trình quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định này cần vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án khi đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung sau đây:

  - Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về xây dựng (có biên bản bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chủ dự án đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải;

  -  Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) để giám sát chất lượng nước thải, khí thải theo quy định tại Nghị định này.

  Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đó đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án theo giấy phép môi trường đã được cấp. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo giấy phép môi trường đã được cấp thì phải thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều này.

  Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

  Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều này sau khi được cấp giấy phép môi trường, trừ trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần

  4. Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải năm 2022

  Quy định chi tiết tại Khoản 6 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP

  Dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm với công suất lớn quy định tại cột 3 phụ lục III của Nghị định này phải vận hành từ 3-6 tháng

  Dự án khác thì chủ dự án quyết định thời gian vận hành thử nghiệm nhưng không quá 6 tháng

  Dự án cần gia hạn vận hành thử nghiệm thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và thời gian gia hạn không quá 6 tháng

  5. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

  Thực hiện theo mẫu số 43 phụ lục VII của thông thư 02/2022/NĐ-CP với nội dung chính

  Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm công tình xử lý chất thải

  Kế hoạch quan trắc đối với nguồn thải theo kế hoạch vận hành thử nghiệm được phê duyệt theo nội dung GPMT

  Trên đây là một số yêu cầu và nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo các luật mới. 

  Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu nào hãy liên hệ hotline 0978 17 1 7 61 / 0979 389 200

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Văn Phòng: Số B8-28, Khu đô thị Ecohome 2, EcoLakes Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương

  ĐT: (0274) 3 801 404

  Hotline: 0978 17 17 61 / 0979 389 200

  E-mail: eucpack@gmail.com

  Website: www.congtymoitruong.com.vn

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200