NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng: 06/03/2023 02:57 PM

  1. Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường

  Tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các đối tượng phải có giấy phép môi trường bao gồm:

  - Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (Trường hợp các dự án đầu tư này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường)

  - Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý.

  2. Giấy phép môi trường có thời hạn bao lâu

  Theo khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

  - Đối với dự án đầu tư nhóm I: 07 năm;

  - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I: 07 năm;

  - Đối với đối tượng không thuộc 02 trường hợp trên: 10 năm;

  - Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn nêu trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

  3. Thời điểm cấp giấy phép môi trường

  a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

  b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng

  c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

  d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

   

  Sơ đồ tóm tắt thời điểm cần thực hiện GPMT

   

  3. Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đư

  ợc thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực.

  4. Nội dung trong giấy phép môi trường

  Trong giấy phép môi trường, đại khái sẽ có những nội dung sau:

  - Một là, các nguồn phát sinh nước thải, dòng nước thải, các chất ô nhiễm, lưu lượng xả nước thải tối đa, các giá trị gia hạn của chất ô nhiễm, phương thức xả thải, vị trí cùng các nguồn tiếp nhận nước thải.

  - Hai là, nguồn phát sinh khí thải bao gồm dòng khí thải, lưu lượng xả thải, giá trị giới hạn của các chất gây ô nhiễm, các chất ô nhiễm, vị trí cùng các phương thức xả khí thải.

  - Ba là, nguồn phát sinh, giá trị giới hạn với 2 loại tiếng ồn và độ rung.

  - Bốn là, các công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, khối lượng được phép xử lý, mã CTNH, số lượng các trạm trung chuyển CTNH, địa bàn hoạt động của các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH.

  - Năm là, khối lượng, loại phế liệu được phép nhập khẩu đối với các chủ đầu tư, các cơ sở chuyên nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.

  5. Đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm những hồ sơ nào

  - Văn bản đề nghị cấp GPMT (Phụ lục XIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

  - Báo cáo đề xuất cấp GPMT.

  - Báo cáo nghiên cứu khả thi

  - Tài liệu pháp lý, kỹ thuật.

  Doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện lập giấy phép môi trường nếu không có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và am hiểu luật môi trường. Vì thế tốt nhất hãy tìm đến các công ty tư vấn môi trường để họ tư vấn và thay mặt bạn thực hiện hồ sơ môi trường này nhé

  Là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm với đội ngũ chuyên viên am hiểu luật môi trường Công ty TNHH EUC Pack luôn hỗ trợ tận tình các vấn đề liên quan đến quy trình thực hiện, chuẩn bị hồ sơ và tiếp đoàn kiểm tra ở lĩnh vực môi trường đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp xử lý những vấn đề môi trường.

  Quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0978 17 17 61 / 0979 389 200

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Văn Phòng: Số B8-28, Khu đô thị Ecohome 2, EcoLakes Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.

  ĐT: (0274) 3 801 404

  Hotline: 0978 17 17 61 / 0979 389 200

  E-mail: eucpack@gmail.com

  Website: www.congtymoitruong.com.vn

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200