MỨC PHỤ CẤP NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI

Hotline: 0978.17.17.61
MỨC PHỤ CẤP NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI
Ngày đăng: 30/03/2021 09:33 PM

  Căn cứ 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày ngày 18 tháng 10 năm 2013  Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng như sau:

  1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

  a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

  b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

  2. Mức bồi dưỡng:

  a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

  - Mức 1: 10.000 đồng;

  - Mức 2: 15.000 đồng;

  - Mức 3: 20.000 đồng;

  - Mức 4: 25.000 đồng.

  b) Xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động 

   

  TT

  Điều kiện lao động

  Chỉ tiêu về môi trường lao động

  Mức bồi dưỡng

  1

  Loại IV

  (Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

  Mức 1

  Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 1

  Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

  Mức 2

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 2

  2

  Loại V

  (Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép

  Mức 2

  Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 2

  Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép;

  Mức 3

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 3

  3

  Loại VI

  (Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép

  Mức 3

  Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 3

  Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.

  Mức 4

  Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Mức 4

   

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Đ/C: 85/26 Đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Hotline: 0979.389.200      Email: eucpack@gmail.com     web: congtymoitruong.com.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200