DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Hotline: 0978.17.17.61
DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Ngày đăng: 30/03/2021 09:04 PM

  Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

  Với phương châm hướng tới một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời mang lại lợi nhuận tối đa cho đơn vị. Công ty môi trường EUC PACK cung cấp các dịch vụ về quan trắc môi trường lao động như sau:

  Đo đạc đánh giá các yếu tố Vật lý

  + Đo đạc, đánh giá vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt).

  + Đo đạc, đánh giá chiếu sáng.

  + Đo đạc, đánh giá bức xạ tử ngoại.

  + Đo đạc, đánh giá ồn chung, ồn tương đương, ồn phân tích giải tần số, ồn cá nhân.

  + Đo đạc, đánh giá rung toàn thân, rung cục bộ.

  + Đo đạc, đánh giá điện từ trường tần số công nghiệp, tần số cao.

  + Đo đạc, đánh giá phóng xạ, tia X.

  Xác định, đánh giá  yếu tố Bụi

  + Lấy mẫu khu vực, mẫu cá nhân, mẫu cả ca (TWA), mẫu thời điểm (STEL).

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi toàn phần, bụi hô hấp bằng phương pháp cân trọng lượng.

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi bông

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ amiăng, phân loại amiăng, xác định hàm lượng amiăng (%) trong vật liệu.

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ bụi than.

  + Lấy mẫu, xác định bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM 2.5

  + Phân tích silic trong bụi lắng, bụi hô hấp.

  + Phân loại giải kích thước bụi.

  + Đo đạc, đánh giá phòng sạch (phòng sạch y tế, phòng sạch công nghiệp).

  + Lấy mẫu, xác định bụi ống khói bằng phương pháp đẳng động học (Isokinetic).

  Xác định, đánh giá  yếu tố Hóa học

  + Lấy mẫu cả ca (TWA), mẫu thời điểm (STEL).

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ các hơi khí CO, SO2, NOx, CO2, O2, O3, H2S, Cl, NH3...bằng phương pháp trắc quang và phương pháp sensor điện hóa.

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi axit, bazơ (HCL, H2SO4, H3PO4, KOH, NaOH...) bằng phương pháp trắc quang.

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ hơi kim loại (Pb, Cu, Mn, As, Ni...) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc phương pháp phổ khối nguyên tử (ICP-MS)

  + Lấy mẫu, xác định nồng độ các hợp chất hữu cơ (Benzen, Toluen, Xylen, Xăng...) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS).

  + Lấy mẫu, xác định hơi khí độc trong ống khói bằng phương pháp đẳng động học (Isokinetic).

  + Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi, yếu tố gây dị ứng mẫn cảm, vi sinh.

  Thực hiện tư vấn xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động, đánh giá yếu tố nguy cơ, tư vấn trang bị phương tiện bảo hộ lao động.

  Yếu tố Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi

   Đánh giá gánh nặng lao động thể lực:

  + Đánh giá biến đổi hệ tim mạch khi làm việc: đo  tần số nhịp tim trong lao động liên tục bằng Holter điện tim .

  + Đo tiêu hao năng lượng.

  + Đo lực cơ,  vv…

   Đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý:

  + Đo thời gian phản xạ thính – thị vận động.

  + Đánh giá dung lượng nhớ.

  + Đánh giá khả năng tập trung chú ý.

  + Đánh giá tính đơn điệu của lao động, vv…

   Đánh giá Ecgônômi:

  + Đánh giá tư thế lao động, gánh nặng cơ  toàn thân, gánh nặng cơ tĩnh.

  + Đánh giá ecgônômi vị trí lao động.

  + Đánh giá chế độ lao động và nghỉ ngơi, vv…

   

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Đ/C: 85/26 Đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Hotline: 0979.389.200      Email: eucpack@gmail.com     web: congtymoitruong.com.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200