báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hotline: 0979 389 200
báo cáo công tác bảo vệ môi trường

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 09:59 PM 30/03/2021
Công ty môi trường EUC PACK là đơn vị có chức năng thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .
Zalo
Hotline