• 0938395254
  • Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

lapbaocaogiamsatmoitruong

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là cơ sở để cho Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.Để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trườ...

Đọc tiếp

Ngày đăng:5/09/16Thể loại : Tư vấn môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

baocaodanhgiatacdongmoitruong1

Những đối tượng phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  là những đối tượng được quy định trong các điều khoản của luật bảo vệ môi trường như sau: Theo Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường Số: 55/2014/QH13 -Luật môi trường 2005 Đối tượn...

Đọc tiếp

Ngày đăng:4/09/16Thể loại : Tư vấn môi trường

Hồ sơ báo cáo hoàn thành đtm

baocaohoanthanhdtm

Báo cáo hoàn thành đtm  được thực hiện theo nghị định 179/NĐ-CP áp dụng từ 1/2014 quy định tất cả các doanh nghiệp,các cơ sở sản xuất kinh doanh đã làm báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã đi vào hoạt động đượ...

Đọc tiếp

Ngày đăng:3/09/16Thể loại : Tư vấn môi trường

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

huong-dan-lap-de-an-bao-ve-moi-truong-chi-tiet

 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện nhằm đánh giá những tác động của doanh nghiệp có quy mô lớn trong quá trình hoạt động đến môi trường tự nhiên xung quanh, đề xuất, đưa ra ý tưởng , các biện pháp bảo vệ môi trường mà trước khi đi vào h...

Đọc tiếp

Ngày đăng:2/09/16Thể loại : Tư vấn môi trường

Đề án bảo vệ môi trường

huongdanlapdeanbaovemoitruong

Đề án bảo vệ môi trường nếu doanh nghiệp bạn đang cần thực hiện thì Công ty tư vấn môi trường chúng tôi với nhiều năm làm việc trong ngành môi trường, có bề dày kinh nghiệm sẽ  giải quyết các vấn đề nhanh hiệu quả nhất. Hãy gọi cho chúng tôi để được ...

Đọc tiếp

Ngày đăng:7/08/16Thể loại : Tư vấn môi trường