• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Tư vấn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Tư vấn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh chuyên tư vấn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước một cách nhanh nhất, uy tín nhất, hiệu quả nhất, bên cạnh đó công ty chúng tôi còn tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại…Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí hotline:0938395254. Việc xả nước thải vào nguồn nước cần phải có giấy phép, bởi khi doanh nghiệp bạn sản xuất sẽ có những nguồn nước thải lớn, để đảm bảo nguồn nước không ảnh hưởng tới môi trường cần có hệ thống xử lý nước thải và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

xanuocthaivaonguonnuoc

Đối tượng phải xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Tất cả các tổ chức,doanh nghiệp, cơ sở , cá nhân trong nước và đơn vị,  cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh, dịch vụ có các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải  xin phép giấy xả nước thải vào nguồn nước. Tùy theo quy mô, dung lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp trên  phê duyệt báo cáo xả thải cũng có sự  khác nhau.
– Phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên là do Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm là do Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Thời hạn xin gia hạn giấy phép cũ phải còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

Những giấy tờ thủ tục cần làm :

-Đơn đề nghị xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu);

– Báo cáo đầy đủ phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải của đơn vị muốn xin giấy phép theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường  hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

-Bản sao có công chứng  giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đơn vị đặt có công trình xả nước thải.

-Cần  04  bộ hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước .

-Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

– Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

– Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999;

– Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

-Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Khảo sát thực tế về công ty, doanh nghiệp thu thập những dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
– Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm
– Phân tích, đánh giá, nghiên cứu thuộc tính nguồn nước tại cơ sở.
– Mô tả các hệ thống xử lý nước thải vào nguồn nước.
– Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương án giảm thiểu, khắc phục hậu quả ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.
– Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
– Tổng hợp kết quả số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
– Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tư vấn môi trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ vầ những vấn đề hồ sơ môi trường nhé.

2016/07/7 Thể loại: Tin tức