• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Tư vấn đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Tư vấn đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là một trong những hồ sơ mà Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh tư vấn cho doanh nghiệp, ngoài ra công ty chúng tôi còn tư vấn vềcác hồ sơ môi trường như : báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, lập dự án đầu tư, …

Vậy tại sao phải xin giấy phép khai thác nước ngầm?

Luật môi trường năm 2005 quy định tất cả các cơ quan ,tổ chức, cá nhân , doanh nghiệp cơ sở sản xuất liên quan đến việc khai thác thăm dò, sử dụng tài nguyên nước , hay xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm hoặc nước mặt bắt buộc phải lập hồ sơ xin phép khai thác.

– Với quy mô khai thác dưới 10m3/ngày thì không cần làm hồ sơ xin phép khai thác.

Khu vực phải đăng ký khai thác nước ngầm bao gồm:

– Khu vực có mực nước ngầm đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; khu vực có mực nước ngầm bị suy giảm 03 năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép;

-Khu vực đô thị, dân cư nông thôn bị sụt lún đất, nằm trong vùng có đá vôi, nền đất yếu bị biến dạng do khai thác nước ngầm gây ra;

-Khu vực đồng bằng, ven biển bị xâm nhập mặn do khai thác nước ngầm gây ra;

-Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước ngầm gây ra; tới các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp các  chất thải, nghĩa địa và các nguồn thải nguy hại khác khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km.

– Bảo đảm cung cấp ổn định nước cả về khối lượng và chất lượng cho khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề

 Cơ quan đăng ký khai thác nước ngầm là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hay Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tùy theo quy mô dự án.

khai thac nc ngam

 

Trình tự, thủ tục đăng ký:

– Trường hợp chưa có giếng khoan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước ngầm trước khi tiến hành khoan giếng.

– Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước ngầm được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện rà soát, lập danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, cá nhân có giếng khoan khai thác nước ngầm thuộc diện phải đăng ký trên khu vực; thông báo và phát 2 tờ khai quy định tại Mẫu số 38 của Phụ lục kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

-Thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai 2 tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã (phường). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận) đối với trường hợp cơ quan đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận).

– Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của đơn vị, tổ chức hay của các cá nhân, cơ quan đăng ký sẽ có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một 1 bản cho đơn vị, tổ chức, cá nhân.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước ngầm , nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

– Cơ quan đăng ký có trách nhiệm lập sổ theo dõi, cập nhật đầy đủ các số liệu đăng ký khai thác nước ngầm trên địa bàn, khu vực; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp cơ quan đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) thì gửi báo cáo kết quả đăng ký tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Những hồ sơ cần thiết để chuẩn bị để xin giấy phép khai thác nước ngầm

1.Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước ngầm;

2.Đề án khai thác nước ngầm ;

3.Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước ngầm đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ Việt Nam 2000;

4.Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm đối với công trình có lưu lượng từ 200/m3 ngày đêm trở lên (Theo mẫu số 07/NDĐ); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Theo mẫu số 09/NDĐ); báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước ngầm đang hoạt động (Theo mẫu số 10/NDĐ);

5.Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép;

6.Bản sao có công chứng hợp lệ, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt giếng khoan khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất, cho thuê đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được cấp bởi UBND  có thẩm quyền xác nhận.

Hiệu lực của giấy phép khai thác nước ngầm

-Hiệu lực của giấy phép khai thác nước ngầm là 5 năm.

– Trước khi hết hạn 4 tháng phải lập hồ sơ xin gia hạn, mỗi lần gia hạn được 3 năm.

-Định kỳ 6 tháng phải lập báo cáo sử dụng nước ngầm 1 lần. Trong hồ sơ xin gia hạn buộc phải có 9 báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm. Nếu không có đủ điều kiện thì chờ hết hạn và xin cấp mới.
Mọi chi tiết, thắc mắc hãy gọi cho công ty tư vấn dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Hotline: 0938395254.

2016/07/6 Thể loại: Tin tức