• 0938395254
  • Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tài liệu

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

luat_bao_ve_moi_truong_2014

Xã hội ngày càng phát triển, nhiều khu kinh tế công nghiệp hóa được xây dựng lên giúp cải thiện cuộc sống của con người. Nhưng cũng có mặt tiêu cực như: làm ô nhiễm môi trường, khói, bụi,các khí,chất thải làm cho bầu khì quyển dần mất đi hệ sinh thái...

Đọc tiếp

Ngày đăng:7/07/16Thể loại : Tài liệu

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

nghidinh18

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Số/Ký hiệu: 18/2015/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày có hiệu ...

Đọc tiếp

Ngày đăng:7/07/16Thể loại : Tài liệu

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

thongtu272015

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Số/Ký hiệu: 27/2015/TT-BTNMT Ngày ban hành: 29/05/2015 Ngày có hiệu lực: 15/07/2015 ...

Đọc tiếp

Ngày đăng:7/07/16Thể loại : Tài liệu