• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tài liệu>Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Số/Ký hiệu: 18/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/02/2015

Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Phân loại: Nghị định

Download

 

 

2016/07/7 Thể loại: Tin tức