• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện nhằm đánh giá những tác động của doanh nghiệp có quy mô lớn trong quá trình hoạt động đến môi trường tự nhiên xung quanh, đề xuất, đưa ra ý tưởng , các biện pháp bảo vệ môi trường mà trước khi đi vào hoạt động mà doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

-Căn cứ pháp lý Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 /0 5 /2015 để lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

-Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường ngày 23 /06 /2014;

-Căn cứ vào  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 /02/2015 của Chính phủ quy định về vấn đề quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Có 2 loại hồ sơ:

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp sở

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp bộ.

bao-cao-de an bao ve moi truong chi tiet

Các quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

– Thống kê ,đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường quy mô hoạt động, sản phẩm, nguyên liệu sử dụng, nhiên liệu, quy trình sản xuất,… của đơn vị,doanh nghiệp sản xuất.

– Quản lý,đánh giá các nguồn thải và biện pháp xử lý:

+ Nước thải bao gồm: lưu lượng khối lượng thải ra bên ngoài, hệ thống xử lý nước thải.

+ Rác thải: khu vực thu gom? số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng?

+ Chất thải rắn thông thường:  số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng?

+ Chất thải nguy hại:  số lượng phát sinh? hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng? Đã đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

+ Tiếng ồn, bụi.

– Đưa ra các kế hoạch xử lý chất thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, những tác động xấu gây ra đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

– Xây dựng kế hoạch ,dự phòng sự cố quản lý chất thải môi trường định kỳ

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

– Kiến nghị ,kế hoạch và cam kết của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

– Thẩm định và quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Các loại hồ sơ cần thiết

  • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
  •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
  • Sơ đồ vị trí dự án.
  • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
  • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết  là một trong các cơ quan sau:

-Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hãy gọi cho công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Tân Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM

Hotline:0938395254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: congtymoitruong.com.vn

2016/09/2 Thể loại: Tin tức