• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Lập dự án>Các thủ tục để lập dự án đấu thầu

Các thủ tục để lập dự án đấu thầu

Công ty tư vấn môi trường chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục môi trường, lập dự án đấu thầu, thiết kế thi công , tư vấn lập báo cáo bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường , hệ thống xử lý khí thải, giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt, hồ sơ vệ sinh lao động, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, đề án bảo vệ môi trường đơn giản,….

thutuclapduandauthau

 

Theo quy định của Luật Thương mại và Luật đấu thầu, quy trình tổ chức đấu thầu tiến hành theo như sau:

1.Mời thầu:

Để tiến hành mời thầu, bên mời thầu tiến hành các công việc sau:

– Sơ tuyển nhà thầu: bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn các bên dự thầu có khả năng đáp ứng được các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra (Việc sơ tuyển nhà thầu là nhằm đảm bảo rằng thư mời thầu sẽ được dừng trong khuôn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu).

– Chuẩn bị hồ sơ thủ tục mời thầu:

Hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung sau: thông báo mới thầu;dịch vụ được đấu thầu; cách thức định giá, so sánh, xếp hạng, những yêu cầu liên quan đến hàng hóa, chọn lựa nhà thầu; các chỉ dẫn liên quan đến việc đấu thầu.

– Để đảm bảo cơ hội cạnh tranh lành mạnh cho các nhà dự thầu thì hồ sơ mời thầu cần phải rõ ràng, minh bạch.

-Nếu bên mời thầu có sửa đổi 1 số nội dung trong hồ sơ mời thầu,thì bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản, giấy tờ đến các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày để các đối tác dự thầu có thời gian hoàn chỉnh thêm hồ sơ thủ tục dự thầu của mình.

– Bên mời thầu có thể thu lệ phí phát hành hồ sơ thủ tục mời thầu, chi phí về việc cung cấp Hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định

– Thông báo mời thầu: công ty đấu thầu phải thông báo công khai, rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông tin mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế.

– Thông báo mời thầu phải mang đủ các yếu tố: tên địa chỉ liên hệ của bên mời thầu; tóm tắt nội dung đấu thầu; thời hạn, địa điểm và các thủ tục nhận hồ sơ mời thầu; chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu;

– Nếu có những thay đổi bổ sung nào thì bên mời thầu phải gửi văn bản nội dung sửa đổi cho các bên dự thầu.

Các phương thức đấu thầu:

-Đấu thầu rộng rãi là đấu thầu áp dụng cho tất cả các đối tượng tham gia, không hạn chế số lượng nhà thầu,

– Đấu thầu hạn chế thì chủ đầu tư có thể lựa chọn và gửi thư quan tâm đến một số nhà thầu mà chủ đầu tư thấy năng lực phù hợp . Đấu thầu hạn chế được ứng dụng cho các gói thầu nhóm C, gói thầu có mức đầu tư nhỏ, hay các gói thầu có tính chất, thuộc tính phức tạp mà không phải nhà thầu nào cũng có khả năng thực hiện được ( gần như với chỉ định thầu) nhưng có tính cạnh tranh hơn( số lượng nhà thầu từ 5 nhà thầu trở lên). Ứng dụng trong trường hợp theo đề nghị của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn của gói thầu, trong luật Xây dựng và luật Đấu thầu đều có quy định rất cụ thể.

– Chào hàng cạnh tranh: Hình thức này được áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Mỗi gói thầu phải có ít ra 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở đề nghị chào hàng của bên mời thầu. Gửi chào hàng có thể thực hiện được bằng cách gửi trực tiếp, bằng đường bưu điện bằng fax, hoặc bằng các phương tiện khác. Gói thầu áp dụng những hình thức này thường có sản phẩm cụ thể, công ty trúng thầu thường là công ty đưa ra giá có giá trị thấp nhất, không thương thảo về giá.

– Đấu thầu một (01) túi hồ sơ

– Đấu thầu hai (02) túi hồ sơ

– Đấu thầu hai (02) giai đoạn

Các loại hình đấu thầu:

– Đấu thầu tuyển chọn tham vấn

– Đấu thầu xây lắp

– Đấu thầu mua sắm

– Đấu thầu tuyển chọn đối tác thực hiện dự án

Đánh giá hồ sơ dự thầu và trình duyệt kết quả đấu thầu

Người có thẩm quyền và cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

Hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 0938395254

2016/07/7 Thể loại: Tin tức