• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Hồ sơ báo cáo hoàn thành đtm

Hồ sơ báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo hoàn thành đtm  được thực hiện theo nghị định 179/NĐ-CP áp dụng từ 1/2014 quy định tất cả các doanh nghiệp,các cơ sở sản xuất kinh doanh đã làm báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã đi vào hoạt động được 1 năm trở lên,tính từ ngày cấp ĐTM hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết bắt buộc phải lập báo cáo hoàn thành  ĐTM hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đó

Báo cáo hoàn thành đtm lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và lập hội đồng thẩm định giống ĐTM

baocaohoanthanhdanhgiatacdongmt

Báo cáo hoàn thành ĐTM có bắt buộc hay không?

Báo cáo hoàn thành ĐTM là bắc buộc vì những lý do sau:

-Thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội vững bền không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh doanh nghiệp;

-Để hoàn tất các thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

-Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

-Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 / 02 / 2015 của cơ quan Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết nay được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường;

-Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 /05/ 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trình tự thực hiện:

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

-Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện dự án và Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm (việc này cần thực hiện trong 3 lần).

– Đánh giá số liệu phân tích và viết chuyên đề.

-Tổng hợp hồ sơ và đánh giá sơ bộ lại toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

-Nộp tại Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

-Nộp Bộ Tài Nguyên Môi Trường đối với trường hợp thuộc cấp Bộ quy định tại phụ lục III của nghị định 18/2015/NĐ-CP .

-Nộp Sở Tài Nguyên Môi Trường đối với các Báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc Hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp Sở quy định tại phụ lục II của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Hãy gọi cho  chúng tôi để được tư vấn về môi trường miễn phí:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Tân Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM

Hotline:0938395254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: congtymoitruong.com.vn

2016/09/3 Thể loại: Tin tức