• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Lập dự án>Hồ sơ mời thầu , dự thầu, đấu thầu

Hồ sơ mời thầu , dự thầu, đấu thầu

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường hồ sơ mời thầu,dự thầu,  đấu thầu, có những kết quả, thành tựu cao trong công việc,được sự ủng hộ , hợp tác, đánh giá cao của khách hàng. Công ty chuyên tư vấn môi trường làm thủ tục nhanh hiệu quả : báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, ,…

hosomoithauduthaudauthau

Điều kiện tham gia dự thầu

1. Nhà thầu phải có văn bản pháp lý sau:

– Giấp chứng nhận đăng kí kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đầu tư;

– Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động hợp pháp ( Theo Điều 5 của Luật đấu thầu)

2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên kết. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo quy định rõ thành viên đứng đầu liên kết, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;
3. Đáp ứng điều kiện của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi) hoặc thư mời thầu (đối với trường hợp đấu thầu hạn chế);

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

5. Không bị cấm tham gia Luật Đấu thầu 2013 đấu thầu theo Điều 89

Chi phí dự thầu:

– Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua hồ sơ mời thầu cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký kết hợp đồng.

Khảo sát hiện trường
1. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
2. Bên mời thầu không bất kỳ chịu trách nhiệm pháp lý nào về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới dự thầu

Ngôn ngữ sử dụng:
– Hồ sơ dự thầu cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa hai bên mời thầu và các nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng tiếng Việt.

Nội dung hồ sơ dự thầu
Hồ sơ thủ tục dự thầu do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung giấy tờ theo quy định sau:
1. Đơn dự thầu ;
2. Giá dự thầu và biểu giá ;
3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu ;
4. Đề xuất về mặt kỹ thuật ;
5. Bảo đảm dự thầu
6. Các nội dung phát sinh khác nếu có;

Đơn dự thầu
-Đơn dự thầu do các nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo mẫu, có chữ ký của bên đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền phải kèm theo đầy đủ giấy tờ ủy quyền hợp lệ theo mẫu)
-Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp thức của người được ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ hồ sơ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, Quyết định thành lập chi nhánh. như bản chụp Điều lệ công ty,
-Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh sẽ tự thỏa thuận riêng cho thành viên đứng đầu ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì sẽ thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp miễn phí:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Tân Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM

Hotline:0938395254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: congtymoitruong.com.vn

2016/07/8 Thể loại: Tin tức