• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là cơ sở để cho Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.Để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của công ty. Báo cáo được thực hiện theo định kỳ 2 lần/năm gửi cho cơ quan quản lý môi trường ( Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh/thành phố; Phòng Tài Nguyên và Môi Trường quận/huyện; Ban quản lý khu kinh tế – khu công nghiệp – cụm công nghiệp) để báo cáo chất lượng môi trường và các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, Chính vì vậy báo cáo giám sát môi trường định kỳ hằng năm rất quan trọng của từng  doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và  sản xuất.

Cụ thể như sau:

  • Các nguồn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp cơ sở gây tác động môi trường ;
  • Biện pháp giảm thiểu và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường xung quanh;
  • Các tác động môi trường tiêu cực đang được áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường;
  • Kết luận và kiến nghị lên cơ quan chức năng.
bao_cao_giam_sat_moi_truong

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ có bắt buộc hay không?

Căn cứ pháp lý vào các nghị định, thông tư đã ban hành của Chính phủ đối với báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
– Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 04/01/2015.

– Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; căn cứ  vào Thông tư số 08/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết (kế hoạch) bảo vệ môi trường;

Đối tượng cần làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

– Các doanh nghiệp sản xuất ,kinh doanh,dịch vụ có quy mô đã và đang hoạt động;

-Các khu trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trường học, nhà hàng , khách sạn, khu du lịch…

Đã có giấy xác nhận kế hoạch  bảo vệ môi trường,  có giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là bắt buộc đối với các đối tượng kinh doanh đòi hỏi phải có báo cáo môi trường.

Nội dung chương trình

– Theo dõi số lượng, nồng độ, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;
– Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc.

– Lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

–  Đánh giá chất lượng môi trường xung quanh doanh nghiệp;

– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm tới môi trường xung quanh của doanh nghiệp sản xuất;

– Đề xuất phương án , xây dựng, thiết kế các phương án xử lý, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố ảnh hưởng tới môi trường.

-Nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên cơ quan chức năng có thẩm quyền. (Sở,Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận/Huyện nơi đặt cơ sở; Cơ quan chức năng khác (theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).
Quý doanh nghiệp có nhu cầu làm các báo cáo,đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập dự án,hệ thống xử lý nước cấp… sẽ được tư vấn miễn phí hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ: 12 Lô F4 – Đường DN4 – P. Tân Hưng Thuận – Quận 12 – TPHCM

Hotline:0938395254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Website: congtymoitruong.com.vn

2016/09/5 Thể loại: Tin tức