• Hotline: 0938395254
  • Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Home>Tư vấn môi trường>Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM

Những đối tượng phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  là những đối tượng được quy định trong các điều khoản của luật bảo vệ môi trường như sau:

Theo Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường Số: 55/2014/QH13 -Luật môi trường 2005

Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường gồm:

– Tất cả các đối tượng của báo cáo giám sát môi trường định kỳ

-Trước khi đi vào hoạt động quy định tất cả các dự án, doanh nghiệp ,các tổ chức sản xuất kinh doanh có nguy cơ tác động xấu đến môi trường phải lập báo cáo ĐTM hoặc  kế hoạch bảo vệ môi trường.

baocaodanhgiatacdongmoitruong

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các chủ doanh nghiệp, dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường về những tác động của doanh nghiệp mình quản lý đối với môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải đầy đủ, chi tiết về những nội dung cần thiết theo yêu cầu và cụ thể như sau:

–      Doanh nghiệp sản xuất , các công trình , hoạt động , các dự án có nguy cơ tác động và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên.

–      Nêu rõ quy mô doanh nghiệp,dự án, công trình : thời gian, địa điểm, khối lượng thi công, quy trình công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp,công trình, dự án.

–      Báo cáo đánh giá về thực trạng, mức độ ảnh hưởng của môi trường tại địa điểm của doanh nghiệp , dự án, công trình và những vùng xung quanh.

–     Sáng kiến và đề xuất những giải pháp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên như xử lý nước thải, khí thải…

Quy trình công việc:

– Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên của môi trường về địa lý, địa chất,khí tượng thủy văn…

–      Thu thập những số liệu liên quan đến các yếu tố điều kiện môi trường tự nhiên và các điều kiện về kinh tế xã hội.

–      Lấy các mẫu thử: không khí, nước, đất và phân tích, đánh giá tác động  môi trường.

–      Đưa ra kết quả và kết luận nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường.

–     Đề xuất những phương án giải pháp cụ thể.

–      Tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn  nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư xung quanh chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tư vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi ảnh hưởng của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe của toàn cộng đồng.

–      Lập hội đồng thẩm định, phê duyệt về báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm.

Làm ,lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trườngĐTM

Các trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường là:

– Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án,công trình,doanh nghiệp so với phương án của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

-Thay đổi tăng quy mô, quy trình ,công suất, công nghệ làm tăng và ảnh hưởng xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

 

Hồ sơ cần thiết:

– Giấy đăng ký kinh doanh,sản xuất/ Giấy phép đầu tư.

– Địa điểm xây dựng, sản xuất, kinh doanh..

– Báo cáo đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Các bản vẽ thiết kế Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải,hệ thống xử lý môi trường,

Trong một số trường hợp , hồ sơ để làm báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm có thể thay đổi một số loại.

Xử phạt vi phạm

– Phạt hành chính từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

– Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quý khách có nhu cầu làm báo cáo đánh giá môi trường, báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường,lập dự án, hệ thống xử lý khí thải,…. hãy gọi ngay cho công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi để được hỗ trợ , giải đáp và tư vấn miễn phí:
Hotline: 0938395254

2016/09/4 Thể loại: Tin tức